Sağlık Bilimleri Fakültesi


Zorunlu YÖK Derslerinin(5-i) Uzaktan Öğretimle Verilmesi

Üniversitemiz 24.09.2020 tarih ve 41/06 sayılı Senato Kararı’nda belirlenen 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Uzaktan Eğitim-Öğretim Uygulama Esasları’nın 5. Maddesi uyarınca “5 (i) derslerinin pandemi süreci dışında da uzaktan öğretim yöntemiyle yapılması dolayısıyla ilgili derslerin aynı şekilde yapılmaları”na karar verilmiştir.

Buna göre YBD 103 Almanca I, YBD 104 Almanca II, ENF 107 Bilgi Teknolojileri, ENF 101  Bilgi Teknolojileri Kullanımı, ENF 102 Bilgi ve İletişim Teknolojisi, ENF 151 Bilgi Teknolojileri Kullanımı, TDB 105 Türk Dili I, TDB 106 Türk Dili II, ATA 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, ATA 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II, YBD 101 İngilizce I, YBD 102 İngilizce II, TDB 101 Türk Dili I, TDB 102   Türk Dili II derslerinde sorumlu öğretim elemanı, haftalık ders programında belirlenen saatlerde, Öğretim Yönetim Sistemi (oys.akdeniz.edu.tr) üzerinde forum uygulamasını açarak, sisteme yüklenmiş olan ders videolarında işlenen konularla ilgili öğrencilerle soru cevap uygulaması vd. öğretimi destekleyici çalışmalarda bulunacaktır. Forum uygulamasının, teorik veya uygulamalı her bir ders saati için en az 20 dk. sistemde çevrimiçi (senkron) uygulanması gerekmektedir.

(Örneğin, Haftalık ders programında 10:30-12:20 saatleri arasında görünen bir ders için sorumlu öğretim elemanı 10:30’da sistemde forum uygulamasını açmalı ve en az 40 dk. öğrencilerin sorularını yanıtlamalı veya vb. etkileşimli uygulamalar yapmalıdır. Öğretim elemanı, gerekli görmesi halinde 12.20’ye kadar forum uygulamasını açık tutabilir).

Tüm öğrencilerimize duyurulur.

0