Sağlık Bilimleri Fakültesi


Staj Uygulaması

Öğrencilerimiz teorik öğretim ve laboratuvar uygulamalarına ek olarak, diyetisyenlik mesleği için gerekli ilke, kavram, bilgi ve becerileri kazanıp geliştirebilmek amacıyla Dış Hastane ve Kurum Stajı (Elektif Staj), Klinik Beslenme Çocuk Stajı, Klinik Beslenme Yetişkin Stajı, Toplu Beslenme Sistemleri Stajı ile Toplum Sağlığında Beslenme Stajını yaparak eğitimlerini tamamlamaktadır.

Beslenme ve Diyetetik Lisans Programı öğrencilerimizin stajları, müfredatlarının 4. Eğitim-Öğretim yılında yer almakta olup staj için gerekli belgeler staj dönemi başlamadan önce web sitemiz üzerinden temin edilebilecektir.


Son Güncelleme : 12 Şubat Salı 2019
121