Sağlık Bilimleri Fakültesi


Ortak Zorunlu Derslerin Muafiyet Sınavları Hakkında

Dünyada ve Ülkemizde yaşanan COVID-19 Pandemisi nedeniyle Ortak Zorunlu Derslerden “Zorunlu Yabancı Dil Dersleri*” ile “Ortak Zorunlu Bilgi Teknolojileri Kullanımı”, “Bilgi ve İletişim Teknolojisi” ve “Bilişim Teknolojileri” dersleri için belirlen muafiyet sınavlarının sadece 2020- 2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılına mahsus olmak üzere yapılmaması ve konu ile ilgili olarak 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takviminde gerekli düzeltmenin yapılması Üniversitemiz 08.09.2020 tarih ve 39/04 sayılı Senato Kararı ile uygun görülmüş olup söz konusu düzenlemeler yapılarak Üniversitemiz http://oidb.akdeniz.edu.tr/2020-2021-egitim-ogretim-yili-akademik-takvimi/ internet adresinde yayımlanmıştır.

 

*Bu sınav, Üniversitemiz bölüm müfredatlarında bulunan Yüksek Öğretim Kanunun 5 inci maddesinin (ı) fıkrası gereğince verilmesi zorunlu olan yabancı dil derslerinden muaf olabilmek için uygulanan sınavdır. Hazırlık Sınıfları için yapılan bir sınav değildir. Hazırlık Sınıfı Seviye Belirleme ve Yeterlilik Sınavının çevrim içi olarak yapılacağı duyurulmuştur.

0