Sağlık Bilimleri Fakültesi


Kalite Süreci

Fakültemiz ISO-9001 Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında tüm personelimize Türk Standartları Enstitüsü tarafından 14-15 Mart 2019 tarihlerinde Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi verilmiştir.

        

Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak Üniversitemiz Kalite Politikasında belirtilen hedeflere ulaşmak amacıyla Kalite Yönetimi çalışmalarına 2019 yılı itibariyle başlanmıştır.


Akdeniz Üniversitesi Kalite Politikası: Etkin, verimli, rekabetçi, üstün performansa odaklanmış, uluslararası tanınırlığı ve saygınlığı olan girişimci bir dünya üniversitesi olmak amacı ile toplam kalite yönetim anlayışına uygun bir kalite kültürü oluşturmak, iç ve dış paydaşlarımızın bugün ve gelecekteki gereksinim ve beklentilerini karşılamak üzere eğitim, araştırma ve hizmet süreçlerimizi iyileştirerek, değişim ve gelişimin sürekliliğini sağlamaktır.


 


Son Güncelleme : 11 Şubat Pazartesi 2019
121