Sağlık Bilimleri Fakültesi


Diplomalar Hakkında (Final Mezunları)

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılı Yarıyıl Sonu(Final) sınavları sonunda mezun duruma gelen öğrencilerimizin diplomaları hazırlanmış olup şahsen veya noter tasdikli vekilleri aracılığıyla Fakültemiz Öğrenci İşleri Biriminden teslim alınabilir.

0